De Bezielde Samenleving


Kijk om je heen en je ziet overal chaos. Alles lijkt uit elkaar te vallen. Iedereen lijkt op zichzelf aangewezen. Gelukkig hebben heel veel mensen hard aan zichzelf en hun geestelijk leven gewerkt de afgelopen jaren. Nu is het tijd om mensen weer samen te brengen, de bezielde krachten te bundelen en een nieuwe manier van samenleven op te bouwen. Eén die gekenmerkt wordt door liefde, eenheid, waarheid en harmonie.

Maar er is nog flink wat werk te verzetten. Mede daarom willen wij iedereen die zich geroepen voelt, vragen zich te openen voor onze visie. Zodat deze boodschap zich kan gaan verspreiden. Er zullen heel wat misverstanden over het verlichtingsproces moeten worden opgehelderd. Wij kunnen je daarbij begeleiden en een zinnige betekenis en richting geven aan alles wat zich momenteel afspeelt op het grote Wereldtoneel.


Behoefte aan een zinvol gesprek?

Zoals duidelijk moge zijn beleven wij het leven vanuit de ziel. Dat betekent dus dat alles een doel dient en zinvol is en dus nooit voor niets gebeurt. Om deze diepere kijk op het leven te krijgen, zijn we zelf ook door allerlei processen heengegaan. Daarin hebben we steeds meer losgelaten, wat aangeleerd is en ons niet meer dient, waardoor we die diepere betekenis zo helder voor ogen hebben gekregen. 

Ons is gebleken dat achter alle vragen, lastige situaties en zelfs crisis een enorme ruimte zit. Als je maar bereid bent erdoor heen te gaan, het te doorvoelen en het vervolgens los te laten. De ontstane ruimte wordt daarna 'ingenomen' door de ziel. Dit is pure bezieling.

Wij bieden geen quick fix of technieken om geen last meer te hebben van het vervelende gevoel, maar wij bieden een mogelijkheid om er doorheen te gaan en het dan definitief los te laten: de bevrijding!


Voor wie?

 • Voor mensen die vastlopen in hun leven en dus even niet meer het plezier en de ruimte kunnen ervaren.
 • Voor mensen die onvoldoende geholpen zijn door andere hulpverleners.
 • Voor mensen die in een 'geloofscrisis' zitten, dus wel willen geloven maar niet meer weten wat ze moeten geloven.
 • Voor mensen die behoefte hebben aan zingeving.
 • Voor mensen die net ontwaakt zijn uit de 'matrix' van het aardse leven en zich afvragen "wat nu?"
 • Voor mensen met een spirituele burnout, die het zoeken moe zijn en nog steeds niet "het" gevonden hebben.
 • Voor mensen die leeg zijn en nog niet precies weten waar nog te zoeken en wat nu te geloven.
 • Voor mensen die inzien dat zij in de spirituele ego valkuil gevallen zijn.
 • Voor mensen die beseffen dat de ultieme bevrijding niet in het licht gevonden wordt maar juist weer op aarde. Het licht meenemen naar het leven op aarde.
 • Voor mensen die tot het inzicht zijn gekomen dat God niet buiten henzelf te vinden is, maar in zichzelf, maar niet weten hoe.
 • Voor mensen die inzien dat we de "Nieuwe Tijd" niet kado krijgen. Maar deze zelf hier zullen moeten scheppen, te beginnen met jezelf.

Praktisch:

David en Claire doen deze begeleiding in principe samen. We hebben gemerkt dat wij elkaar perfect aanvoelen en aanvullen. Veel klanten hebben aangegeven zich heel snel vertrouwd bij ons te voelen en zich snel gekend voelen, waardoor wij vrij snel kunnen doordringen tot de essentie en deze op een heldere manier uiteen kunnen zetten. Dit betekent dat we geen langdurige trajecten hoeven aan te bieden, maar je vrij snel de juiste richting kunnen wijzen. Je blijf niet met vragen zitten, maar met antwoorden. En geen onderwerp is voor ons te gek. We hebben nergens een oordeel over, bij ons kun je werkelijk alles kwijt.