Coaching & Massage

Veel mensen raken beschadigd in het leven, zeker ook op het gebied van intimiteit. Zo zeer dat de levensvreugde eronder gaat lijden. De gewone gezondheidszorg heeft lang niet altijd een pasklare oplossing. Je moet er maar mee leren leven, krijg je te horen. Wie dit herkent maar geen genoegen neemt met de patstelling, zou voor een tantrische benadering van zijn probleem kunnen kiezen. Tantra biedt namelijk een andere kijk die mogelijk wel helpt.

Tantra is bewust in het leven staan, bewust oorzaak en gevolg onderscheiden. Het is een liefdevolle benadering van het leven, zonder oordeel, zonder goed of slecht. Uitgangspunt is dat acceptatie de weg naar bevrijding is, het accepteren van de gebeurtenis en het vervolg. Door het te doorvoelen kan het losgelaten worden. Graag willen wij jou daarbij helpen met onze liefde en inzichten.


Dit doen we met een combinatie van coaching en massage, van praten en aanraken, van het delen van inzichten en het helen van oud zeer. Dankzij het nieuwe begrip en de bevrijding van oud zeer dient zich een nieuwe beleving aan van intimiteit, één vanuit het hart die voor veel levensvreugde zorgt.

Het Coaching & Massage traject bestaat uit drie bijeenkomsten van elk drie uur. Eerst 1,5 uur praten en daarna 1,5 uur masseren. Dat wat tijdens het gesprek wordt aangeraakt en naar bovenkomt wordt door de liefdevolle aanraking weggenomen. Praten doen wij, David en Claire samen met jou, masseren door of één van ons of door allebei. Jij mag aangeven waar je voorkeur naar uitgaat.

Tarief voor drie sessies van in totaal 9 uur: € 870

Dit is inclusief oefeningen en tips voor thuis en een exemplaar van "Handboek voor de Perfecte Minnaar", het boek van David over de kunst van het beminnen. Het boek waarin hij uitlegt dat beminnen geen kunstje is, maar een uiting van diepe liefde, liefde die we pas echt kunnen gaan voelen en delen als oud zeer is geheeld. 

Het boeken van een enkele sessie van 3 uur a €290 is nu ook mogelijk. We kunnen daarna altijd afspraken maken over een eventueel vervolgtraject.


De link hieronder leidt je direct naar de contactpagina van de Academie voor Tantra, van waaruit David en Claire willen bijdragen aan een liefdevolle en geheelde samenleving.