Tantra (Life) Coaching

Tantra is bewust en open in het leven staan, bewust oorzaak en gevolg onderscheiden. Het is een liefdevolle benadering van het leven, zonder oordeel, zonder goed of slecht. Uitgangspunt is dat acceptatie de weg naar bevrijding is, het accepteren van de gebeurtenis en het vervolg. Door het te doorvoelen kan het losgelaten worden. Tantra is dus LEVEN! 

Veel mensen raken beschadigd in het leven, zeker ook op het gebied van intimiteit. Zo zeer dat de levensvreugde eronder gaat lijden. De gewone gezondheidszorg heeft lang niet altijd een pasklare oplossing. Je moet er maar mee leren leven, krijg je te horen. Wie dit herkent maar geen genoegen neemt met de patstelling, zou voor een tantrische benadering van zijn probleem kunnen kiezen. Tantra biedt namelijk een andere kijk die mogelijk wel helpt.

Tantra coaching is dus ook niets meer of minder dan levenscoaching, echter ik geef hier richting en zingeving aan door jouw leven vanuit de ziel te bekijken. Graag wil ik jou daarbij helpen met mijn liefde en zelf doorleefde inzichten en ervaringen.  

"Mijn coaching richt zich met name op het blootleggen van blokkades die een bezield en hartsverbonden leven met jezelf of de ander in de weg staan. Op alle lagen van jouw wezen zoom ik in op wat momenteel in jou leeft... Dan komt de grote opschoning: wat is overbodig geworden en wie ben je nu werkelijk onder die laag oude pijn en aangeleerde patronen? Dan wordt ook duidelijk wat er in jouw leven nog ontbreekt, waar je ten diepste naar verlangt en wat ontwikkeld mag worden.

Met mijn doorleefde wijsheid en inzichten wijs ik jou de weg naar de nieuwe vrije ruimte. Ik begeleid je bij je eerste stappen om deze vrije ruimte te betreden en help je te leren navigeren met je hart en je ziel. Daarna is het aan jou om je ware leven te gaan leven!"


In mijn praktijk kan ik goed merken dat veel mensen in de knel komen in het leven door de uitdagende tijd waarin we leven. Alles beweegt om ons heen en we kunnen niet anders dan zelf van binnen ook in beweging komen en uiteindelijk de rust in onszelf terugvinden in plaats van in de buitenwereld. Ik krijg steeds meer aanvragen voor Tantra (Life) Coaching.

Ik kan je hierbij begeleiden met heldere inzichten, zingeving en begrip vanuit zelf doorleefde wijsheid. Je kan met mij spreken over alle uiteenlopende vraagstukken in je leven; over jezelf en je innerlijke zoektocht, je relatie(s), je seksualiteit, je werk, je plek in de maatschappij...

Tantra Relatiecoaching

Ik doe dit ook graag samen met mijn partner David, maar dat is zeker geen must. Wij voelen en vullen elkaar heel goed aan. Met name bij stellen is het waardevol om zowel de mannelijke energie als de vrouwelijke energie samen te brengen en hun werk te laten doen in het spiegelen van de dynamieken in de relatie. 


Zoals duidelijk moge zijn beleef het leven vanuit de ziel. Dat betekent dus dat alles een doel dient en zinvol is en dus nooit voor niets gebeurt. Om deze diepere kijk op het leven te krijgen, ben ik zelf ook door allerlei processen heengegaan. Daarin heb ik steeds meer losgelaten, wat aangeleerd is en mij niet meer dient, waardoor ik die diepere betekenis zo helder voor ogen heb gekregen. 

Mij is gebleken dat achter alle vragen, lastige situaties en zelfs crisis een enorme ruimte zit. Als je maar bereid bent erdoor heen te gaan, het te doorvoelen en het vervolgens los te laten. De ontstane ruimte wordt daarna 'ingenomen' door de ziel. Dit is pure bezieling.

Ik bied geen ellenlange trajecten en een quick fix of technieken om geen last meer te hebben van het vervelende gevoel, maar ik bied een mogelijkheid om er relatief snel doorheen te gaan en het dan definitief los te laten: de bevrijding!

Ik vind het heel belangrijk dat jij snel zelf weer op je eigen benen staat en met hernieuwd (zelf)vertrouwen je weg kan vervolgen. Ik wijs je de richting, de rest moet je echt zelf doen.


Verschillende coachingsessies

 • Individuele coachingssessie:
  Ik zoom in de coachingssessie uitgebreid in op jou, om een helder zicht te krijgen op wat jou tegen houdt om je leven te leven vanuit je hart en je ziel. Wat blokkeert jou, waar zitten beperkende overtuigingen nog rotsvast in jouw bewustzijn, waar zit jouw oud pijn die geheeld mag worden. Dit is intensief opruimwerk waarbij veilige, vaardige en liefdevolle bedding en begeleiding nodig is.
  Ik help je met verruimende inzichten en maken de weg naar heling en de nieuwe, vrije ruimte voor je zichtbaar. Ik heb deze weg zelf doorlopen en doen dit nog; elke dag.
  De combinatie van deze levenservaring en een zeer ruim en open bewustzijn vol heldere inzichten, maakt dat ik jou deze doorleefde wijsheid kan aanbieden. Zodat jij zo snel mogelijk weer zelfsturend en autonoom je weg kan vervolgen.
  Deze sessie kost €80 per uur (soms is een half uur genoeg, je betaalt alleen voor de gebruikte tijd)
 • Relatie coachingssessie:
  David & Claire doen deze sessies in principe samen.
  We zullen veel aandacht geven aan een open, liefdevolle manier van communiceren, het blootleggen van beperkende blokkades en jullie weer op weg helpen naar de zo gewenste hartsverbonden intimiteit. In de eerste plaats altijd met jezelf en daaruit voortvloeiend met je partner. Alle onderwerpen zijn welkom, maar je kunt denken aan thema's als communicatie, intimiteit, authenticiteit, seksualiteit, nieuwetijdsrelatie, tweelingzielenrelatie etc.
  Deze sessie kost €100 per uur.
 • Coaching & Massage:
  Een sessie Tantracoaching kan gecombineerd worden met een integrerende Tantramassage, of een Liefdevolle Ontspanningsmassage als je een Tantramassage nog een stap te ver vindt gaan. Dit zijn helende massages van een uur, om je een gevoelservaring te geven van wat we in de coachingssessie besproken hebben en alles wat besproken is vanzelf op zijn plek te laten vallen.
  Deze sessie kost:
  € 230 voor 2 uur voor individuele sessies
  €350 voor 2 uur voor stellen.